Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Aktuality a podujatia

Program PSPP: alternatíva k SPSS pre všetky operačné systémy zdarma

imgSlovenský archív sociálnych dát poskytuje dátové súbory spravidla vo formáte programu SPSS, ktorý predstavuje určitý štandard pri spracovávaní kvantitatívnych dát v sociálnych vedách nielen na Slovensku. Radi by sme na tomto mieste predstavil program PSPP, ktorý je vyvíjaný ako plne kompatibilná alternatíva k programu SPSS.

Program PSPP je navrhnutý ako freeware alternatíva k štatistickému programu SPSS. Cieľom PSPP je plná kompatibilita s programom SPSS. PSPP bez problémov pracuje s dátovými súbormi vo formáte SPSS a pozná tiež syntax programu SPSS.

PSPP zatiaľ neobsahuje všetky štatistické procedúry ponúkané v SPSS avšak funkcionalita programu narastá s každou ďalšou verziou a už v súčasnosti je s pomocou PSPP možné počítať okrem prvo a druhostupňového triedenia aj korelácie, ANOVU, T-test, lineárnu regresu, faktorovú analýzu a mnohé ďalšie.

PSPP je ideálny pre všetkých, pre ktorí si zvykli na prácu s programom SPSS a nemajú čas alebo chuť učiť sa používať iné, menej užívateľsky príjemné alternatívy k SPSS ako napr. „R“. Pre väčšinu z užívateľov SPSS ponúka dostatočnú funkcionalitu a rovnaký komfort používania. A to najlepšie nakoniec: Softvér PSPP je zadarmo a existuje vo verziách pre operačné systémy Windows, Linux aj Macintosh .

Link: http://www.gnu.org/software/pspp/large_img

[ späť na zoznam aktualít ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.