Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Aktuality a podujatia

Ďalšie novopublikované výskumy z rokov 1993 až 1997

Vďaka ochote autoriek a autorov pôvodných výskumov a s podporou z konzorcia európskych spoločenskovedných dátových archívov CESSDA ERIC v našom katalógu v posledných dňoch pribudli ďalšie vzácne výskumy z dynamických deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Pre analýzu odbornej verejnosti je teraz k dispozícii šesť dátových súborov z výskumov realizovaných na Slovensku v období 1993 až 1997:

Aktuálne problémy Slovenska. Október 1997

Aktuálne problémy Slovenska. December 1995

Aktuálne problémy Slovenska. December 1994

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994

Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Október 1993

Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Marec 1993

[ späť na zoznam aktualít ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.