Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Postoje občanov k politike 1968 (POP 1968)
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1968001
Autor výskumu: Pôvodný projekt: Zdeněk Mlynář, Lubomír Brokl (1968); Rekonštrukcia projektu: Josef Bečvář (1999),
Obdobie zberu dát: 1968-05-02 až 1968-05-14
Zber dát: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV
Typ výberu: Kvótny výber. Kvótne znaky: pohlavie, vek, sociálna skupina, bydlisko, kraj.
Počet respondentov / jednotiek: 591

Abstrakt: Výskum "Postoje československých občanov k politike" bol realizovaný v máji 1968 pre "Medziodborový výskumný tím" Rozvoj demokracie a politického systému ... "Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied" (tzv. "Mlynářův tím"). Mal identifikovať politickú orientáciu občanov (vzorka 3600 respondentov) pre demokratickú reformu. Po okupácii Československa dáta už neboli spracované a stratili sa. V druhej polovici 90. rokov (1998) našiel J. Bečvář tretinu týchto dotazníkov a po vzájomnej dohode vykonal základnú interpretáciu časti dotazníkov a publikoval ju v Sociologickom časopise. Po získaní ročného grantu GA ČR (č. 407/99/0714) boli dotazníky spracované a dáta analyzované v tíme "Zmena politického systému" na Sociologickom ústavu AV ČR. Na rekonštrukcii výskumu v roku 1999 sa spolupodieľali Adéla Seidlová, Lubomír Brokl, Petra Rakušanová. Pôvodný výskum sledoval dva ciele: a) praktický - zistiť hodnotovú orientáciu československých občanov pre poznanie možností demokratické reformy politického systému a jej argumentácie; b) bádateľský - výskum bol pokusom o doplnenie výskumu sociálnej štruktúry "Československá spoločnosť 1967", ktorý v tom čase realizoval tím P. Machonina, v aspekte hodnôt a postojov (metodické nadväznosti), a taktiež mal byť predbežným výskumom pre ďalšie projekty politickovedného tímu za spoluprácu oboch tímov.

Citácia: Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968 (POP 1968)
Dostupnosť dátového súboru: Dátový súbor: C- súbory nie sú prístupné on-line v SASD. Dátový súbor a dokumentácia sú uložené na Sociologickom ústave AV ČR - Pat Lyons

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Bečvář, Josef, 1999. "Postoj občanů k politice v roce 1968 (Z dosud nepublikovaného demoskopického výzkumu Mlynářova týmu)." Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 121
  • Brokl, Lubomír, Adéla Seidlová, Josef Bečvář, Petra Rakušanová. 1999. Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968. Pracovní texty / Working Papers 99:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 88 s.
  • Lyons, Pat, 2009: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Prague: Institute of Sociology. Academy of Sciences of the Czech Republic, 374 pages, ISBN: 978-80-7330-174-3.
  • Lyons, Pat. 2013. Adjectives of Democracy. Citizenship and Political Attitudes under Socialist and Liberal Democracy in the Czech Republic. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 471 s. ISBN 978-80-7330-230-6.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.