Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

WVS - Svetový výskum hodnôt 1990
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1990001
Autor výskumu: Ronald Inglehart (Predseda realizačného výboru Svetového výskumu hodnôt), Ústav sociálneho výskumu, Michiganská univerzita, Ann Arbor MI 48106-1248, USA
Obdobie zberu dát: 1. september 1990 až 30. september 1990
Zber dát: AISA - Skupina pre nezávislú sociálnu analýzu (Praha)
Typ výberu: Výber respondentov podľa pohlavia, veku, vzdelania, kraja a veľkosti sídla - v náhodne vybraných miestach.
Počet respondentov / jednotiek: 466

Abstrakt: WVS Svetový výskum hodnôt 1990 na Slovensku bol realizovaný prvý krát. Na Slovensku bol prvý krát realizovaný v rámci spoločného výskumu v ČSFR v roku 1990 na vzorke reprezentativnej za celú ČSFR (nie za Slovensko) a bol koordinovaný odborníkmi z Českej republiky. Prvá vlna výskumu sa konala roku 1981, ale Československo sa ho nezúčastnilo. Hlavným cieľom je analýza zmien hodnôt v čase naprieč všetkými kultúrami. Medzi skúmané oblasti patrí: práca, rodina, spokojnosť so životom, náboženstvo a morálka, politické postoje, spoločnosť, ekonomika, ciele responedentov, národná identita. Druhý modul bol realizovaný na Slovensku už samostatne v roku 1998

Citácia: WVS - Svetový výskum hodnôt 1990 / september 1990
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť, integrovaný dátový súbor v angličtine na www.worldvaluessurvey.org

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.