Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

EVS - Výskum európskych hodnôt 1991
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1991001
Autor výskumu: Řehák, Ján - zodpovedný za výskum v Slovenskej republike
Obdobie zberu dát: začiatok 26. august až 8. septmeber 1991
Zber dát: Slovenský rozhlas
Typ výberu: Stratifikovaný náhodný výber. Vzorka: Prvé dva regióny (republiky v rámci ČSFR) boli pokryté aketárskymi sieťami Českého rozhlasu a Slovenského rozhlasu. Ďalšia úroveň bola robená v rámci dvoch proporčne vytvorených vzoriek v Čechách a na Slovensku.
Počet respondentov / jednotiek: 1136

Abstrakt: Výskum bol súčasťou projektu Výskumu európskych hodnôt (EVS), na Slovensku sa v rámci jeho druhej vlny realizova prvýkrát. Výskum z roku 1991 bol opakovaním výskumu z roku 1981, kedy sa ho však Československo nezúčastnilo. Základným cieľom bolo umožniť medzinárodné porovnanie hodnôt a postojov a ich zmien v európskych krajinách. Medzi témy obsiahnuté vo výskume patrí práca, význam života a životné ciele, rodinný život, náboženstvo a súčasné sociálne problémy - rozvod, samovražda, potrat. Skúmané boli témy: dôležité oblasti života, pocity šťastia, dobrovoľnícke aktivity, sociálny odstup, deľba domácich prác, záujem o politiku a politická aktivita, náboženské predstavy a praktiky, vzťah k regiónu, krajine, EÚ a podobne. V roku 1990-1992 sa z krajín strednej a východnej Európy zúčastnily projektu nasledujúce krajiny: Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Česká a Slovenská republika, Slovinsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko. Na Slovensku bol výskum zopakovaný aj v roku 1999

Citácia: EVS 1991
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť, integrovaný dátový súbor v angličtine na http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp.

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • DŽAMBAZOVIČ, R. - TÍŽIK, M. Formovanie normality na Slovensku. Analýza normatívnych základov spoločnosti po roku 1989 na základe výskumov EVS. In Lubelcová, G., Džambazovič, R. (eds.). Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. Bratislava: Iris, 2008, s. 188-213. ISBN 978-80-89238-23-1
  • STRAPCOVÁ, K. - DŽAMBAZOVIČ, R. Reflexia príčin chudoby na Slovensku (Vývoj predstáv o príčinách chudoby v slovenskej verejnosti). In Koren(i)e kultúry 1., Banská Bystrica: UMB, 2010, s. 181-193. ISBN 978-80-8083-982-6.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.