Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko. Júl 1991
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1991002
Autor výskumu: Bútorová, Zora, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Frič, Pavol, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Timoracký, M., Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Ivan Dianiška, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Dobrovodský, Mário, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Gyárfášová, Oľga, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Rosová, Tatiana, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Brádler, Peter, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Hambálková, Romana, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Kupsáková, Anna, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského; Piroščák, Ján, Ústav pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského
Obdobie zberu dát: 1991-07-19 až 1991-07-24
Zber dát: KM Korenek Marketing, Bratislava
Typ výberu: Kvótny výber Veľkosť vzorky je 1162 respondentov zo všetkych okresov Slovenskej republiky. Vzorka je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti a veľkosti sídla.
Počet respondentov / jednotiek: 1151

Abstrakt: Sociologický výskum Slovensko. Júl 1991 zisťoval vtedajší stav a vývoj názorov občanov na spoločensko-politickú situáciu, ktorú charakterizovali problémy spojené najmä s ekonomickou transformáciou a štátoprávnym usporiadaním. Ďalej sa zameral na postoje obyvateľov Slovenska k bývalému a aktuálnemu politickému režimu, dôveryhodnosť politických osobností a inštitúcií, politické preferencie a názory občanov na potrebu predčasných parlamentných volieb. Výskum prebiehal od 19. do 24. júla 1991. Podľa správy z výskumu prebehol výskum na vzorke 1 162 respondentov, v zachovanom archivovanom dátovom súbore je 1151 respondentov.

Citácia: Bútorová, Z., Frič, P., Timoracký, M., Dianiška, I., Dobrovodský, M., Gyárfášová, Rosová, T., Brádler, P., Hambálková, R., Kupsáková, A., Piroščák, J. Slovensko. Júl 1991. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1991002. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.