Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Trvanie a zmena na Slovensku. September 1992
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1992001
Autor výskumu: Inštitút stredoeurópskych štúdií FM UK (ISŠ FM UK) / PhDr. Vladimír Krivý CSc.
Obdobie zberu dát: 9. September, 1992 až 21. September, 1992
Zber dát: Metodicko-výskumný kabinet Slovenského rozhlasu (MVK SRo)
Typ výberu: kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1168

Abstrakt: Výskum sa uskutočnil v exponovanom období v septembri 1992: necelé tri roky po páde komunistického režimu, v období vypätých nacionalistických prejavov, tri mesiace po parlamentných voľbách, ktoré fakticky rozhodli o rozdelení Česko-Slovenska, v období pokračujúcich rokovaní medzi českou a slovenskou politickou reprezentáciou o spôsobe rozdelenia Česko-Slovenska, v naštartovanej ekonomickej reforme, keď ľudia spoznávali možnosti podnikania, privatizácie, investovania a stretali sa s rastúcou nezamestnanosťou. Skúmané sú osobné skúsenosti, názory, hodnotenia i pocity obyvateľstva na Slovensku v tomto rámci. Problémové okruhy možno vymedziť nasledovne: hodnotenie zmien po Novembri 1989, názory na potrebnosť / nepotrebnosť tejto zmeny, ktoré skupiny zmenou získali a ktoré stratili, vpád veľkej histórie do mikroprostredia, životná úroveň po troch rokoch, reštitúcie, podnikanie, účasť v kupónovej privatizácii, investovanie, názory na privatizáciu, skúsenosti s prvými súkromnými prevádzkami, konflikty skupín v spoločnosti, zmeny v podnikoch a pripisovaná zodpovednosť za existujúce problémy, hodnotenie historických období a politicky významných osobností z minulosti, všeobecné ekonomické a politické názory, problémy rozdeľovania Česko-Slovenska a štátnej samostatnosti Slovenska, príčiny rozdelenia, simulované referendum, očakávania do ďalšieho roka

Citácia: Trvanie a zmena na Slovensku. September 1992 ISŠ FM UK
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Krivý, V., Feglová, V., Balko, D.: Slovensko a jeho regióny. Sociokultúrne súvislosti volebného správania, Bratislava 1996
  • Krivý, V.: Trvanie a zmena na Slovensku. September 1992. IŠS FM UK, Bratislava 1992 (manuscript)
  • Krivý, V: Socio - Cultural Continuity and Political Change. Slovakia in the 1990s. Faculty of Arts. Comenius University, Bratislava 1993 (manuscript)
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.