Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Sociálne nerovnosti 1992
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1992002
Autor výskumu: Sociologický ústav ČSAV, Jilská 1, 110 00 Praha, Česká republika;Petr Matějů
Obdobie zberu dát: 16.10.1992 až 6.11.1992
Zber dát: agentúra STEM (Středisko empirických výzkumů, Praha, Česká republika) www.stem.cz
Typ výberu: Dvojstupňový náhodný výber. 1. obce - trvalý výber. 2. jednotlivci (18-65 rokov) z centrálneho registra obyvateľov.
Počet respondentov / jednotiek: 423 - slovenský súbor

Abstrakt: Výskum je súčasťou medzinárodného výskumného programu ISSP. ISSP 1992 Sociálne nerovnosti II bol venovaný faktorom ovplyvňujúcim šance jednotlivca na sociálnu mobilitu, ako je status rodičov, vzdelanie, kontakty atď., postojom k nerovnostiam, k sociálnemu konfliktu, predstavám o skutočných priemerných a spravodlivých príjmoch rôznych povolaní apod. Výskum v Československu bol naviac podrobnejšie zameraný na nezamestnanosť a diferenciáciu príjmov. Údaje boli zbierané v Českej aj Slovenskej republike na základe rovnakého dotazníku v zodpovedajúcej jazykovej verzii. Medzinárodný výskumný program ISSP: International Social Survey Programme (ISSP) vďaka jeho dlhoročnej kontinuite umožňuje porovnávanie dynamiky zmeny rôznych spoločností na všetkých kontinentoch. Vznikol z potreby porovnávať a koordinovať výskumné zámery a ciele v medzinárodnej perspektíve. Vysoká metodologická úroveň ISSP a obsahovo príťažlivé výskumné témy prispeli k tomu, že od roku 1983 až do vydania tohto dokumentu sa počet členov ISSP rozšíril na 44 krajín. Každá krajina je v ISSP zastúpená obvykle jednou výskumnou inštitúciou, pričom členstvo je striktne výberové a musí byť schválené ostatnými členmi. Plnoprávnym členom ISSP sa možno stať až po úspešnej archivácii národného výskumného modulu. Zástupcom Slovenska v ISSP je Sociologický ústav SAV. Viac na oficiálnej stránke: www.issp.org

Citácia: ISSP Sociálne nerovnosti 1992
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Bahna, M., Džambazovič, R. (2010): Subjektívna identifikácia vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. Sociológia Vol. 42, č. 2, s. 87-112.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.