Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Česko-Slovenska, január 1992
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1992003
Autor výskumu: Rosová,Tatiana, Centrum pre sociálnu analýzu (riaditeľka); Bútorová, Zora, Centrum pre sociálnu analýzu (garantka projektu); Dianiška, Ivan, ; Dobrovodský, Mario, ; Frič, Pavol, ; Krivý, Vladimír, ; Radičová, Iveta, ; Stehlíková, Eva, ; Šmídová, Oľga,
Obdobie zberu dát: 1992-01-06 až 1992-01-13
Zber dát: Metodicko-výskumný kabinet Slovenského rozhlasu v Bratislave
Typ výberu: Kvótny výber, vzorka je reprezentatívna podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja. Veľkosť vzorky: 1 308
Počet respondentov / jednotiek: 1308

Abstrakt: Unikátny, rozsiahly a komplexný reprezentatívny výskum verejnej mienky sa uskutočnil v oboch častiach vtedajšej ČSFR, pričom tu v SASD prinášame dátový súbor so slovenskou reprezentatívnou vzorkou. Výskum sa týkal celého komplexu tém: sociálno-politická klíma, postojová diferenciácia slovenskej a českej spoločnosti, politická scéna, postoje k ekonomickej reforme a privatizácii, ako aj nezamestnanosti. Značná časť výskumu sa týkala národnostných otázok, predovšetkým interetnických vzťahov (napr. česko-slovenských, slovensko-maďarských), ako aj postojov k Židom, slovenskému vojnovému štátu a jeho prezidentovi J.Tisovi. Výskum sa zameral aj na masmediálne správanie verejnosti a zisťoval, aký je obraz prezidenta Václava Havla u slovenskej a českej verejnosti. Prierezovou analytickou líniou celej správy je komparácia slovenskej a českej spoločnosti na prahu rozdelenia ČSFR, ktoré sa stalo skutočnosťou 1. januára 1993. Výskum ukázal, že ekonomické zmeny po 1989 mali v českej spoločnosti väčšiu podporu ako v slovenskej spoločnosti. Postoje slovenskej verejnosti sa vyznačovali vyššou mierou kritickosti a opatrnosti. Výskum nadväzuje na predchádzajúce projekty, ktoré CSA realizovalo od jesene 1990.

Citácia: Aktuálne problémy Česko-Slovenska, január 1992
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • BÚTOROVÁ, Z. - DIANIŠKA, I. - DOBROVODSKÝ, M. - FRIČ, P. - KRIVÝ, V. - RADIČOVÁ, I. - STEHLÍKOVÁ, E. - ŠMÍDOVÁ, O. - ROSOVÁ, T. Aktuálne problémy Česko-Slovenska, január 1992. Správa zo sociologického prieskumu. Bratislava: Centrum pre sociálnu analýzu, spol. s r.o., 1992. 135 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.