Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Sociálna stratifikácia vo východnej Európe po roku 1989 (celková vzorka, Slovenská republika)
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1993001
Autor výskumu: Ivan Szelenyi, University of California at Los Angeles (UCLA), Donald J. Treiman, University of California at Los Angeles (UCLA)
Obdobie zberu dát: 10. máj 1993 až 31. máj 1993
Zber dát: Metodicko-výskumný kabinet Slovenského rozhlasu
Typ výberu: Vzorka bola skonštruovaná metódou dvojstupňového stratifikovaného náhodného výberu.
Počet respondentov / jednotiek: Celkom 4959 prípadov, z toho 4953 platných

Abstrakt: Výskum zisťoval dlhodobé zmeny v sociálnej stratifikácii a mobilite v stredo a východoeurópskych krajinách krajinách, pričom osobitný dôraz kládol na obdobie po roku 1989. Výskum na reprezentatívnej vzorke celého obyvateľstva sa uskutočnil v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Rusku a na Slovensku v roku 1993 (na náhodným výberom získanej vzorke okolo 5 000 respondentov) a v Poľsku roku 1994 (okolo 3 500 respondentov). Predmetom zisťovania boli životné dráhy respondentov (súčasnej generácie), ako aj ich rodičov a prarodičov.Výskum overoval mieru závislosti aktuálneho sociálneho statusu respondentov od sociálneho postavenia a statusu rodičov a prarodičov, ako aj hypotézu ich medzigeneračného odovzdávania prostredníctvom ľudského a sociálneho kapitálu. Za najdôležitejšie aspekty sociálnej štruktúry sa vo výskume považujú zloženie domácnosti, sociálny vzostup, priebeh vzdelávania, dráha zamestnania a sebazamestnania, politická participácia, čiastkové ekonomické aktivity, domáce práce, príjmy a vlastníctvo, priebeh bývania v obciach a regiónoch, bytová situácia, materiálna spotreba, životný štýl, sociálny pôvod a náboženstvo.Slovenský národný dátový súbor obsahuje kompletné dáta za všetky otázky uvedené v slovenskom dotazníku. TARKI je depozitárom integrovaného dátového súboru a dokumentácie za všetky krajiny participujúce na výskume. Viac informácii o projekte a dátach aj na stránkach českého archívu sociálnych dát SDA http://archiv.soc.cas.cz/SSEE

Citácia: Sociálna stratifikácia vo východnej Európe po roku 1989 (SSEE 1993)
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť za Slovenskú republiku, integrovaný dátový súbor a informácie na http://archiv.soc.cas.cz/SSEE/

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.