Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Október 1993
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1993003
Autor výskumu: Bútorová, Zora, Vedúca projektu, FOCUS; Dianiška, Ivan, FOCUS; Dobrovodský, Mário, FOCUS; Gyárfášová, Oľga, FOCUS; Krivý, Vladimír, Univerzita Komenského; Radičová, Iveta, Univerzita Komenského ; Rosová, Tatiana, FOCUS; Fialová, Zuzana, Spolupracovníčka - študentka sociológie; Morávková, Miroslava, Spolupracovníčka - študentka sociológie
Obdobie zberu dát: 1993-10-15 až 1993-10-25
Zber dát: FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu
Typ výberu: Kvótny výber. Vzorka je reprezentatívna podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja. Veľkosť vzorky: 1 085 Počet respondentov / jednotiek: 1 085
Počet respondentov / jednotiek: 1085

Abstrakt: Rozsiahly a komplexný reprezentatívny sociologický výskum Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR sa uskutočnil v októbri 1993. Výskum mapoval postoje slovenských občanov k legitimite rozdelenia ČSFR a vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ich vnímanie ekonomickej, sociálnej a politickej situácie v krajine, ako aj ich mediálne správanie. Výskum skúmal i názory na smerovanie zahraničnej politiky Slovenska, obraz Slovenska vo svete a vnímanie demokracie. Značná časť výskumu sa týkala národnostných otázok, predovšetkým slovensko-maďarských vzťahov a spolužitia majority s rómskou menšinou. Unikátnosť výskumu spočíva aj v jeho nadväznosti na predchádzajúci výskum Aktuálne problémy Slovenska. Marec 1993, ktorý sa zaoberal podobne orientovanými výskumnými otázkami a je teda možné ich porovnávať v čase.

Citácia: Bútorová, Z., Dianiška, I., Dobrovodský, M., Gyárfášová, O., Krivý, V., Radičová, I., Rosová, T., Fialová, Z., Morávková, M. Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Október 1993. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD1993003. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.