Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory na spoločenské zmeny 1993
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1993004
Autor výskumu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Obdobie zberu dát: 1993-10-01 až 1993-10-31
Zber dát: Metodicko výzkumný kabinet Slovenského rozhlasu
Typ výberu: Niekoľko stupňový náhodný výber
Počet respondentov / jednotiek: 1223

Abstrakt: Široko tematicky postavený výskum sa zaoberá hodnotením prebiehajúcej transformácie spoločnosti, hodnotením životnej úrovne v roku 1993 a 1988, témou sociálnej spravodlivosti a spravodlivého usporiadania spoločnosti. Výskum obsahuje otázky venované životnému štýlu, sociálnym kontaktom a hodnotovým orientáciám ako aj inštitucionálnej a interpersonálnej dôvere a politickým postojom. Niekoľko otázok je venovaných mládeži a mládežníckym organizáciám. Výskum časovo nadväzoval na opatrenia Sociálnej stratifikácie vo východnej Európe po roku 1989 a jeho cieľom bolo doplniť informácie o premenách sociálnej štruktúre a mobilite, o názoroch a postojoch k transformácii a spoločenskej zmene. V tejto oblasti nadväzoval na výskum Transformácia sociálnej štruktúry 1991 a taktiež na výskum postojov z roku 1984.

Citácia: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Názory na spoločenské zmeny 1993. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1993004. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.