Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie 1995. Slovensko
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1995001
Autor výskumu: Bunčák, Ján, Sociologický ústav SAV
Obdobie zberu dát: 1995-07-01 až 1995-08-22
Zber dát: STEM- Center for Empirical Studies
Typ výberu: Náhodný stratifikovaný výber. Náhodná prechádzka
Počet respondentov / jednotiek: 956

Abstrakt: Výskum je súčasťou širšieho medzinárodného projektu Systémová zmena a modernizácia (System Change and Modernization Project), ktorého sa zúčastnili Francúzsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko. Projekt bol zameraný na výskum dynamiky systémovej zmeny a modernizácie v období transformácie po kolapse komunistických režimov v Strednej a Východnej Európe. Výskum uskutočnený v roku 1995 prináša empirickú evidenciu o dynamickej zmene na makro úrovni sociálnych vzťahov v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Dáta majú umožniť identifikáciu: 1. hlavných sociálnych a inštitucionálnych aktérov zmeny, ich záujmy a stratégie a účasť v procese transformácie a modernizácie, 2. národných autorít v procese zmeny, politických a ekonomických stratégií transformácie a modernizácie a sociálnych politik ponúkaných rôznym skupinám, ktoré sú týmito stratégiami postihnuté. Slovenský výskum pripravil výskumný tím transformácie a modernizácie Sociologického ústavu SAV.

Citácia: Bunčák, J. Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie 1995. Slovensko. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1995001. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.