Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. December 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1995002
Autor výskumu: Bútorová, Zora, FOCUS; Gyárfášová, Oľga, FOCUS; Kúska, Miroslav, FOCUS
Obdobie zberu dát: 1995-12-01 až 1995-12-11
Zber dát: FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu
Typ výberu: Vzorka je reprezentatívna podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja. Počet respondentov / jednotiek: 1004
Počet respondentov / jednotiek: 1004

Abstrakt: Reprezentatívny výskum nadväzuje na predchádzajúce projekty realizované Centrom pre sociálnu analýzu a agentúrou FOCUS už od roku 1990. Cieľom bolo zistiť, aké sú postoje obyvateľov Slovenskej republiky k aktuálnym sociálnym, ekonomickým a politickým problémom. Kľúčové témy výskumu reflektujú vývoj Slovenska predovšetkým v týchto oblastiach: ekonomická situácia pred a po roku 1989, ekonomické postoje obyvateľstva a názory na proces privatizácie v jej niekoľkých fázach, vnútropolitický vývoj a politická scéna, zahraničná politika, prínos zahraničného kapitálu a investičných fondov, postavenie maďarskej menšiny, rozdelenie ČSFR, pôsobenie prezidenta Michala Kováča, kauzu únos prezidentovho syna, či pripravované nové zákony o štátnom jazyku, územno-správnom členení Slovenska a Matici slovenskej. Priamym nadväzujúcim projektom je výskum, ktorý bol realizovaný vo februári 1996. Detailné výsledky výskumu zachytáva správa zo sociologického výskumu pod názvom Aktuálne problémy Slovenska - na prelome rokov 1995-1996. Autori štúdie pokračujú v dlhodobom analyzovaní politických a hodnotových orientácií občanov Slovenska, ktoré súvisia s aktuálnymi problémami a udalosťami či s výzvami transformácie po páde komunistického režimu.

Citácia: Bútorová, Z., Gyárfášová, Kúska, M. T. Aktuálne problémy Slovenska. December 1995. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD1995001. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.