Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Národná identita 1995
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1996001
Autor výskumu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava 813 64, www.sociologia.sav.sk, Magdaléna Piscová, magdalena.piscova@savba.sk
Obdobie zberu dát: 15.6.1996 až 26.6.1996
Zber dát: Slovenský rozhlas, Metodicko-výskumný kabinet, Mýtna 1, 812 90 Bratislava
Typ výberu: Dvojstupňový proporčný výber. 1. 36 okresov - vážené podľa veľkosti populácie. 2. jednotlivci starší ako 18 rokov, predpoklad reprezentatívnosti dospelej populácie podľa pohlavia, veku a vzdelania.
Počet respondentov / jednotiek: 1388 - slovenský súbor

Abstrakt: Výskum je súčasťou dlhodobého medzinárodného výskumného programu ISSP (International Social Survey Programme). ISSP kombinuje dve roviny porovnania - porovnania v medzinárodnej a v časovej perspektíve. Výskum ISSP 1996 Národná identita je zameraný na témy týkajúce sa postojov a názorov na otázky národnej identity, pocit blízkosti k rodnej zemi, národnej hrdosti, nacionalizmus, vzťahy s inými krajinami, zaobchádzanie s imigrantmi a minoritnými skupinami, politický vplyv, hospodárstvo, sociálne zabezpečenie, vedu a technológie, medzinárodné vzťahy, obmedzenia zahraničného obchodu, občianstvo, diverzitu a migráciu a iné otázky súvisiace s národnou identitou a podobne. Slovenský výskum obsahoval aj modul otázok "Central European addendum", ktoré sa týkali obrazu Strednej Európy a vzťahov medzi stredoeurópskymi krajinami, euro-atlantickej integrácie Slovenska, a krajín bývalého Rakúsko-Uhorska. Viac o výskume a zúčastnených krajinách vo výskume ISSP na oficiálnej stránke: www.issp.org

Citácia: ISSP 1995
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť dáta za Slovenskú republiku v slovenčine, integrovaný dátový súbor v anglickom jazyku dostupný na http://zacat.gesis.org

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • BUNČÁK, J. - PISCOVÁ, Magdalena. Modern National Identity of Slovaks and Their Attitude Towards Europe. In Sociológia - Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie. ISSN 0049-1225, 2000, vol. 32, no. 3, pp. 289-310.
  • Buncak, Jan and Piscova, M., "Modern National Identity of Slovaks and their Attitudes toward Europe," in Social Science in Eastern Europe, edited by Pal Tamas and Ulrike Becker. Berlin: InformationsZentrum Sozialwissenschaften, 2001.
  • PISCOVÁ, Magdalena. K priestorovej a hodnotovej identite /Pohľad na štyri krajiny podľa výsledkov výskumu národnej identity/. In Sociológia - Slovak Sociological Review. ISSN 0049-1225, 2000, roč. 32, č. 1, s. 103-110.
  • PISCOVÁ, Magdalena - MANNOVÁ, Elena. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. - Bratislava : PÚ SAV, 2002, s. 32-35.
  • Piscova, Magdalena, et al.: Národná identita - pramenná publikácia z výskumu. Sociologický ústav SAV, Bratislava 1996.
  • Piscova, Magdalena, et al.: Aspekty národnej identity a národná identita v strednej Európe. Záverečná správa z projektu štátnej objednávky 95/5305/065, Sociologický ústav SAV, Bratislava, 1997.
  • Bahna, M., Piscová, M., Tížik, M. (2009): Shaping of national identity in the processes of separation and integration in central and eastern Europe." In.: Haller, M., Jowell, R., Smith T. W. (eds.): Charting The Globe. The International Social Survey Program, 1985 - 2005. Routledge, 2009, New York, London.
  • Zoznam súvisiacich publikácií je k dispozícii na oficiálnej stránke ISSP: http://www.issp.org/public.shtm
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.