Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo 1998
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1998001
Autor výskumu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava 813 64, hlavný koordinátor Magdaléna Piscová
Obdobie zberu dát: 1. júl 1998 až 31. júl 1998
Zber dát: Agentúra MVK, Godrova 8, 811 06 Bratislava
Typ výberu: Náhodný výber 1284 respondentov. Výber bol urobený náhodným spôsobom pomocou techniky náhodnej prechádzky v troch krokoch: 1. Náhodný výber domu alebo bloku domov, 2. náhodný výber bytu a 3. náhodný výber jednotlivca (člena domácnosti). Každý z týchto krokov bol určovaný špecifickými pravidlami podľa ktorých bol náhodný výber určovaný. Náhodná prechádzak bola ukončená po piatich uskutočnených rozhovoroch, nie však nevyhnutne realizovaných v jedinom dni.
Počet respondentov / jednotiek: 1284

Abstrakt: ISSP Náboženstvo 1998 je reprezentatívny výskum obyvateľov SR, ktorý je národnou verziou medzinárodného projektu ISSP. V rámci projektu ISSP ide na Slovensku o prvýkrát realizovaný modul zameraný na tému Náboženstvo. Tematicky je výskum zameraný na skúmanie názorov a postojov občanov Slovenskej republiky k rôznym otázkam náboženského života a viery, napríklad aj na témy: mužské a ženské roly v domácnosti, predmaželské spolužitie, dôvera v seba a v druhých, dôvera v inštitúcie, úloha náboženstva, postoje k vede, postoje k dôležitosti viery v spoločnosti, dobrovoľná činnosť respondenta, religiozita, viera v Boha, viera v nebo, viera v peklo, viera v posmrtný život, tvrdenia o Bohu, náboženská orientácia respondenta, jeho partnera a rodičov, morálka, Biblia, zmysel života. Výskum tiež obsahuje informácie o zamestnaneckom statuse, povolaní a príjme, ako aj socio-demografické údaje o respondentoch vo veku 18 a viac rokov. Viac o projekte ISSP a jeho jednotlivých modulech: www.issp.org

Citácia: ISSP Náboženstvo 1998
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť, integrovaný dátový súbor v angličtine na http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Bunčák, J.: Religizita na Slovensku: stredoeurópsky rámec. Sociológia 33 č.1/2001
  • Krivý, V.: Hodnotové orientácie a náboženské prejavy slovenskej verejnosti v 90. rokoch. Sociológia 33 č.1/2001
  • Tížik, M: K sociológii novej religiozity. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2006
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.