Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

WVS - Svetový výskum hodnôt 1998
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1998002
Autor výskumu: Ronald Inglehart (Predseda realizačného výboru Svetového výskumu hodnôt), Ústav sociálneho výskumu, Michiganská univerzita, Ann Arbor MI 48106-1248, USA
Obdobie zberu dát: 23. november 1998 až 15. december 1998
Zber dát: AISA - Skupina pre nezávislú sociálnu analýzu (Praha)
Typ výberu: Výber bol robený z obyvateľov Slovenska vo veku 18 rokov a viac, ktorí nežijú v inštitúciach alebo ústavoch sociálnej starostlivosti a podobne. Vzorka bola vytvorená náhodným výberom z vlastnej databáza agentúry AISA, ktorá obsahovala 95 tisíc mien a adries z volebných zoznamov v októbri 1994. Z tohot bola nasledovným spôsobom vytvorená vzorka: 1) Asi 1400 mien a adries bolo náhodne vybraných z databázy. 2) Adresy boli rozdelené na asi 113 vzorkových bodov, 3) Výber respondenta v domácnosti bol urobený metódou posledných narodenín. Akákoľvek náhrada vytypovaného respondenta bola zakázaná. Výber bol robený tak, aby ho tvorila polovica mužova a polovica žien.
Počet respondentov / jednotiek: 1095

Abstrakt: WVS Svetový výskum hodnôt 1998 na Slovensku bol realizovaný druhýkrát. Na Slovensku bol prvý krát realizovaný v rámci spoločného výskumu v ČSFR v roku 1990 na vzorke reprezentativnej za celú ČSFR (nie za Slovensko) a bol koordinovaný odborníkmi z Českej republiky. Prvá vlna výskumu sa konala roku 1981, ale Československo sa ho nezúčastnilo. Hlavným cieľom je analýza zmien hodnôt v čase naprieč všetkými kultúrami. Medzi skúmané oblasti patrí: práca, rodina, spokojnosť so životom, náboženstvo a morálka, politické postoje, spoločnosť, ekonomika, ciele responedentov, národná identita. Druhý modul bol realizovaný na Slovensku už samostatne v roku 1998

Citácia: WVS - Svetový výskum hodnôt 1998/december 1998
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť, integrovaný dátový súbor v angličtine na www.worldvaluessurvey.org

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.