Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko a EÚ 1998
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1998003
Autor výskumu: Augustínová, Lenka, GfK Slovakia; Ivantyšin, Michal, ; Karasz, Pavol, Prognostický ústav SAV; Krivý, Vladimír, Sociologický ústav SAV; Mesežnikov, Grigorij, Inštitút pre verejné otázky; Mistríková, Zuzana, ; Nemeček, Miloš, ; Renčko, Juraj, Slovenská akadémia vied
Obdobie zberu dát: 1998-05-11 až 1998-05-20
Zber dát: GfK Slovakia
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1744

Abstrakt: Delegácia Európskej komisie na Slovensku uvažovala týmto výskumom analyzovať politicky relevantné postoje obyvateľstva a koncipovať komunikačnú stratégiu SR v predvstupovom období. Zapojenie SR do EÚ bolo obyvateľstvom vnímané ako dôležitý, ale nie prioritný cieľ. Pritom zahranično-politické orientácie obyvateľstva boli menej spochybniteľné, než orientácie politickej elity, priamo zodpovednej za smerovanie krajiny. Polovica populácie (od 15 rokov) sa vyjadrila v prospech smerovania krajiny do EÚ a zároveň do NATO, ale iba tretina zastávala názor, že SR tam naozaj smeruje. Nemalá časť obyvateľstva nemala žiaden názor na smerovanie krajiny. Zreteľné bolo vedomie, že porovnateľnú pozíciu s ČR, Poľskom a Maďarskom spred pár rokov sme na Slovensku stratili. Vnímanie cudzincov celkovo nebolo veľmi priaznivé, cudzinci z niektorých krajín boli vnímaní s prevahou nesympatií. Skupiny a kategórie ľudí, ktoré boli do výskumu zahrnuté, boli usporiadané podľa ich priemernej miery protizápadnosti. Dominovala podpora zreteľného či umierneného otvorenia sa slovenskej spoločnosti svetu, časť otvárania sa ale bola vnímaná negatívne. Pohyb osôb bol podporovaný najmä smerom na Západ. Názory a postoje sa značne líšili podľa veku a vzťahu k tej-ktorej politickej strane. Alternatívou dominantnej orientácie na Západ nie je orientácie na Rusko, ale na čo najväčšie uzatvorenie sa. S tým súvisí aj image EÚ. Osobitná pozornosť bola venovaná informačným zdrojom o EÚ a komunikačným kanálom. Do toho bolo zahrnuté aj zisťovanie výskytu opinion-makers v osobnom okolí a hodnotenie komunikačného štýlu predstaviteľov EÚ.

Citácia: Slovensko a Európska únia 1998. Report. Bratislava, Delegácia Európskej komisie na Slovensku a Úrad vlády SR 1998.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • KRIVÝ,Vladimír. Slovensko a EÚ: prístupy sociálnych skupín a komunikačná stratégia. Public Awareness Campaing - GfK Survey. Bratislava: GfK, Európska komisia na Slovensku a Úrad vlády SR, 1998. 188 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.