Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Január 1999
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 1999001
Autor výskumu: Inštitút pre verejné otázky IVO, PhDr. Zora Bútorová, CSc.
Obdobie zberu dát: 2. január, 1999 až 2. február, 1999
Zber dát: Agentúra FOCUS
Typ výberu: kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1806

Abstrakt: Výskum Aktuálne problémy Slovenska - január 1999 je súčasťou dlhodobého výskumného projektu Aktuálne problémy Slovenska, ktorý sa pod rôznym inštitucionálnym krytím (Centrum pre sociálnu analýzu, FOCUS, IVO) realizuje prakticky od začiatku 90.rokov. Cieľom je sledovať a analyzovať názory verejnosti na meniacu sa politickú, spoločenskú a ekonomickú situáciu. Výskum z januára 1999 sa zameriava na hodnotenie povolebného vývoja na Slovensku, očakávaniami občanov po parlamentných voľbách 1998. Zaoberá sa tiež dôverou občanov k politickým stranám, inštitúciám a osobnostiam, volebnými preferenciami, vyznávanými politickými princípmi, potenciálom politickej participácie. Venujú sa aj zahraničnopolitickým orientáciám, postojmi k rómskej menšine a slovensko-maďarským vzťahmi. Výskum zisťuje, aké je hodnotenie prínosu niektorých historických osobností. V rámci základných sociálno-demografických znakov sleduje aj mediálne správanie respondentov. Celkovo výskum ponúka široký tématický záber s hlbokým prienikom najmä do oblasti politických názorov a hodnotových orientácií obyvateľov Slovenska.

Citácia: Aktuálne problémy Slovenska. Január 1999, IVO
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Gyárfášová, O., Krivý, V., Velšic, M.: Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku. IVO, Bratislava 2001
  • Kollár, Miroslav (ed.), Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO, Bratislava, 2000
  • Marošiová, L., Gyárfášová, O., Velšic, M.: Otvorené okná. IVO, Bratislava, 2000
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.