Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Politická kultúra v strednej a východnej Európe (PCE 2000)
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2000001
Autor výskumu: Riešiteľ projektu v Slovenskej Republike: PhDr. Ľuba Žaloudková, Sociologický ústav Slovenskej Akadémie Vied, Klemensova 19, 813 04 Bratislava, Slovakia, E-Mail: luba@zaloudek.sk
Obdobie zberu dát: 12. septembra 2000 až 25. septembra 2000
Zber dát: GfK Slovakia, terénny zber dát bol koordinovaný INRA/Ipsos Nemecko, Mölln
Typ výberu: Viacstupňový náhodný výber: náhodný výber ulice, domácností a náhodný výber respondentov podľa najbližšieho dátumu narodenia. Počet respondentov: 1094. Počet výberových jednotiek: 142
Počet respondentov / jednotiek: 1094

Abstrakt: Výskumný projekt sa zameriava na analýzu politických orientácií verejností v krajinách strednej a východnej Európy v porovnaní s troma krajinami Európskej únie v roku 2000. Postoje a hodnoty občanov boli analyzované vzhľadom na ich prejavy v individuálnych zvyklostiach a správaní, rovnako ako v interakciách medzi jednotlivcami, ktoré sú formované kolektívnymi vzormi. Na projekte sa zúčastnilo 11 európskych krajín. Tri krajiny reperezentovali systémy úspešného prechodu od autoritatívneho k demokratickému systému (Nemecko, Grécko, Španielsko). Päť krajín reprezentovalo systémy pokročilého prechodu k demokracii (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Estónsko). Tri krajiny boli vybrané ako príklady dobrého smerovania transformácie (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko) a dve krajiny boli príkladom systémov, v ktorých boli procesy transformácie stále len v počiatočnej fáze (Albánsko a Rusko). Nemecko bolo v návrhu špecifickým prípadom, pretože západná časť predstavovala prípad úspešnej premeny systému ku konsolidovanej liberálnej demokracii, zatiaľčo východná časť bola stále ešte len v procese zmeny. Rozšírené citovanie "múru v hlavách" ukazuje, že napriek inštitucionálnemu zjednocovaniu sa stále hovorí o dvoch Nemeckách, tak ako to ukázujú aj mentálne mapy vo výsledkoch výskumov. Výskum bol organizovaný ako "čo najrôznejší návrh", čo umožňuje porovnávať systematické rozdiely medzi krajinami

Citácia: Politická kultúra v strednej a východnej Európe (PCE 2000)
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť (dáta za SR)

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.