Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Jazyková kultúra na Slovensku
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2000002
Autor výskumu: Mediálne informačné centrum - odbor výskumu verejnej mienky
Obdobie zberu dát: 2000-09-01 až 2000-09-30
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1130

Abstrakt: Výskum bol zameraný na zisťovanie názorov respondentov na jazykovú kultúru na Slovensku. V rámci výskumu sa kládli otázky zamerané na jazkovú kultúru, slovenský jazyk, štátny jazyk, ale aj na jazykový pravopis. Cieľom výskumu bolo zmapovať názory a postoje respondentov k tejto téme a bližšie poukázať na dôležitosť štátneho jazyka v živote ľudí. Výskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1130 respondentov s kvótovým výberom (pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a ekonomické postavenie).

Citácia: Mediálne informačné centrum - odbor výskumu verejnej mienky. Jazyková kultúra na Slovensku. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2000002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2000002.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.