Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k hudbe
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SSSD 2001002
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2001-04-01 až 2001-04-30
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1110

Abstrakt: Výskum bol súčasťou cyklu piatich výskumov realizovaných pod názvom: Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000. Cieľom výskumu bolo zmapovať mieru vzťahu obyvateľov k umeleckému druhu hudby, a to vo viacerých rovinách. Úvodnou otázkou sa zisťovala intenzita záujmu o jednotlivé druhy umenia (intenzívne, priemerne, málo, vôbec nie) na základe jednotlivých vytypovaných kritérií. Skúmala sa predovšetkým obľúbenosť hudobného žánru hudby, frekvencia návštevnosti hudobných podujatí, uprednostňovanie spôsobu vnímania hudby (vo verejnom priestore, reprodukovaná hudba doma a inde, počúvanie hudby z médií a pod.), miera hudobnej zručnosti respondenta, zisťovanie zdrojov informácií o hudobnom živote, zisťovanie vedomostí z oblasti hudby (názvy skladieb, opier, identifikácia skladateľov či interpretov), návštevnosť hudobných festivalov, ochota investovať do počúvania hudby (návštevy hudobných podujatí), dostupnosť k prezentácii hudobných podujatí), dôvody nezáujmu o hudbu. Výskum sa realizoval na vzorke 1110 respondentov, anketárskou sieťou podľa kvótnych znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, počet obyvateľov bydliska, národnosť, okres, kraj), ale aj ekonomické postavenie a vierovyznanie.

Citácia: Národné osvetové centrum. Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k hudbe. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2001002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2001002.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Blahynka, M. - Hallon, Ľ. Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k hudbe. Národné osvetové centrum v Bratislave - Kabinet výskumu verejnej mienky a Hudobné centrum, Bratislava, 2001, 27 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.