Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Dostupnosť kultúry a a miestna kultúra z pohľadu občanov Slovenskej republiky
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2001003
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2001-06-01 až 2001-06-30
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1163

Abstrakt: Výskum sa realizoval pre odbor tradičnej kultúry NOC s cieľom získať údaje o možnostiach populácie Slovenska navštevovať kultúrne podujatia v ich blízkom okolí. Vzhľadom na tento zámer boli formulované otázky, ktorými sa zisťovala miera záujmu o voľnočasové aktivity, frekvencia návštevnosti kultúrnych podujatí, pasportizácia kultúrnych zariadení v mieste bydliska a ich fyzický stav, úroveň kultúrnych podujatí, cenová dostupnosť, uvádzanie prekážok, ktoré znemožňujú respondentovi navštíviť kultúrne podujatia, posúdenie starostlivosti štátu o kultúrne podujatia, návrhy na zlepšenie prezentácie kultúry na vidieku, posúdenie zlepšovania stavu v kultúre, posúdenie prezentácie kultúrnych podujatí organizovaných štátnymi organizáciami a súkromnými podnikateľmi, posúdenie starostlivosti štátuo prezentáciou podujatí pre národnostné menšiny, zisťovanie najväčšej absencie kultúrnej produkcie v regióne - čo z oblasti kultúry respondentom v ich bydlisku najviac chýba a pod.Výskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1150 respondentov pri kvótovom výbere (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť bydlisko, veľkosť bydliska) okrem toho aj vierovyznanie a ekonomické postavenie.

Citácia: Národné osvetové centrum. Dostupnosť kultúry a miestna kultúra z pohľadu občanov Slovenskej republiky. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2001003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2001003.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Dostupnosť kultúry a miestna kultúra z pohľadu občanov Slovenskej republiky. Záverečná správa z výskumu, Národné osvetové centrum v Bratislave - Kabinet výskumu verejnej mienky, 2001, 13 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.