Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2001004
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2001-09-07 až 2001-09-16
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 779

Abstrakt: Výskum bol zameraný na mapovanie vzťahov v spolunažívaní príslušníkov majoritného národa a maďarskej národnostnej menšiny žijúcich na jazykovo zmiešaných oblastiach južného Slovenska. Otázky sa týkali predovšetkým spokojnosti so vzťahmi Slovákov a Maďarov vo vybraných lokalitách, s rovnosťou zaobchádzania oboch národov v úradnom styku, so zastúpením príslušníkov oboch národností v miestnej samospráve, s možnosťou kultúrneho vyžitia obyvateľov v rámci podujatí prezentovaných v jednotlivých jazykoch, s možnosťami vzdelávania v rodných jazykoch, ale aj miery ovládania štátneho jazyka aj minoritného jazyka a cudzích jazykov vôbec. Ďalšie otázky sa týkali ovplyvňovania vzájomných vzťahov medzi príslušníkmi slovenskej a maďarskej národnosti zástupcami politických strán a orgánov decíznej sféry, zisťovania príčin pociťovania nerovnoprávneho postavenia maďarskej menšiny, zisťovania najväčších problémov v hospodárskom a spoločenskom živote obyvateľov žijúcich v národnostne zmiešaných oblastiach SR. Skupina otázok bola zameraná aj na spôsoby a možnosti pestovania národného povedomia oboch národov, sledovanie médií v jednotlivých jazykoch, zisťovanie spokojnosti so zastúpením reprezentantov národností v miestnom zastupiteľstve. Výskum sa realizoval v južných okresoch národnostne zmiešaných oblastí SR na vzorke 778 respondentov recipročne zastúpených občanmi slovenskej a maďarskej národnosti podľa základných kvótových znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko, okres, kraj), ale aj vierovyznanie a ekonomické postavenie.

Citácia: Národné osvetové centrum. Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2001004. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2001004.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska. Základné výsledky sociologického výskumu, Národné osvetové centrum - Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava, 2001, 25 s. ; Sopóci, J. : Postavenie slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky (záverečná správa). Národné osvetové centrum - Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava, 2001, 29 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.