Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k literatúre
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2002002
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2002-04-12 až 2002-04-21
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1475

Abstrakt: Výskum bol súčasťou cyklu piatich výskumov realizovaných pod názvom: Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000. Cieľom výskumu bolo zmapovať mieru vzťahu obyvateľov k umeleckému druhu hudby, a to vo viacerých rovinách. Úvodnou otázkou sa zisťovala intenzita záujmu o jednotlivé druhy umenia (intenzívne, priemerne, málo, vôbec nie) na základe jednotlivých vytypovaných kritérií. Ďalšie otázky sa týkali okolnosti, či respondentom v detskom veku čítali rodičia alebo starí rodičia rozprávky. Zisťovala sa miera obľúbenosti niektorých činností vykonávaných vo voľnom čase respondenta vrátane čítania kníh. V odpovediach na otvorené otázky mali respondenti vymenovať svojich najobľúbenejších domácich aj zahraničných spisovateľov. Potom mali uviesť či sú pravidelnými čitateľmi kníh, či si ich požičiavajú a zaujímajú sa o ne. Ďalej sa zisťovala miera ich záujmu o náročnú umeleckú literatúru (beletriu), oddychovú či odbornú literatúru, frekvencia pravidelnosti čítania, počet kníh prečítaných za rok, najčastejšie čítaný (obľúbený) žáner literatúry, čítanie literatúry v iných jazykoch. Dve batérie otázok sa týkali čitateľskej gramotnosti - schopnosť priradiť k slovenskému a zahraničnému autorovi správny titul diela. Skúmala sa i ochota investovať do nákupu literatúry a stimuly, ktoré najviac ovplyvňujú rozhodnutie kúpiť si knihu, ale aj záujem o čítanie literárnych časopisov. Záverečnými otázkami sa zisťovala skutočnosť, či respondent čítal svojim deťom rozprávky a prípadné ambície vlastnej literárnej tvorby. Výskum sa realizoval na vzorke 1 500 respondentov (populácia SR od 15. rokov) anketárskou sieťou podľa kvótnych znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, počet obyvateľov bydliska, národnosť, okres, kraj), ale aj ekonomické postavenie, vierovyznanie, spoločenská vrstva (najvyššia, vyššia stredná, stredná, nižšia stredná, najnižšia), politická orientácia (ľavica, pravica, stred, iné).

Citácia: Národné osvetové centrum. Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k literatúre. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2002002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2002002.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Sopóci, J, Hallon, Ľ.: Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k literatúre. Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky, Bratislava, 2002, 30 s., 6 príloh.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.