Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2003001
Autor výskumu: Centrum excelentnosti "Kolektívne identity" SAV / PhDr. Vladimír Krivý, CSc., e-mail: Vladimir.Krivy@savba.sk
Obdobie zberu dát: November, 2003 až November, 2003
Zber dát: Agentúra MVK
Typ výberu: kvótny
Počet respondentov / jednotiek: 1131

Abstrakt: Pozornosť je venovaná nie iba národnej identite - tá predstavuje len jednu z mnohých možných kolektívnych identít. V skorších storočiach konfliktné línie išli menej po jazykovej hranici a väčšmi po hranici konfesionálnej. V súčasnosti pribúdajú prejavy rivality rodových identít (feminizmus), zvýznamnila sa existencia subkultúr mládeže a stúplo sociálne sebavedomie mladých ľudí. Výskumnícke otázky, ktoré stáli na začiatku výskumu sú najmä nasledovné. Prináležitosti ku ktorým kolektivitám sú pre súčasnú slovenskú verejnosť rozhodujúce? Voči ktorým skupinám, kolektívne zdieľaným názorom a kolektívnym symbolom sa najčastejšie pozitívne a negatívne vymedzujú? Ktoré historické udalosti a postavy predstavujú pozitívne a negatívne piliere bežného historického vedomia slovenskej populácie? Aké hlbšie kultúrne sklony a identity toto historické vedomie naznačuje? Problémové okruhy výskumu: v akom prostredí odpovedajúci vyrastali; jazyk; referenčné skupiny a negatívne skupinové vymedzenia; ideové a kultúrne sebazaradenia; história: osobnosti, udalosti, obdobia, dejiny národa, traumy, kultúrna identita krajiny; hodnotové orientácie, politické názory, uznávané symboly; vzťah k iným blízkym národom; vstup do Európskej únie. Respondenti odpovedali v novembri 2003

Citácia: Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.