Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Vzťah obyvateľov Slovenska k divadelnému umeniu
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2003002
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2003-09-01 až 2003-09-30
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1469

Abstrakt: Výskum bol súčasťou cyklu piatich výskumov realizovaných pod názvom: Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000. Úvodnou otázkou sa zisťovala intenzita záujmu o jednotlivé druhy umenia na základe jednotlivých vytypovaných kritérií. Vstupnými otázkami dotazníka sa zisťovalo, či respondent absolvoval za posledné 4 mesiace nejakú kultúrnu aktivitu (prečítanie beletrie, kúpenie beletrie, návšteva výstavy výtvarného umenia, záujem o knihy s výtvarným umením, návšteva koncertu vážnej hudby, počúvanie vážnej hudby - rozhlas, platne., CD). Nasledovalo skúmanie frekvencie návštevy divadelného predstavenia za posledné roky, záujem o divadlo profesionálne, ochotnícke, bez rozlíšenia; tradičné, alternatívne, bez rozlíšenia. Sledovala sa obľúbenosť dramatických žánrov v divadle, televízii či v rozhlase, dôležitosť stimulov (dôvodov) výberu divadelného predstavenia (herci, titul, autor, režisér, divadelný súbor), výber partnera pri návšteve divadla (manžel, iný člen rodiny, priatelia, kolegyne a pod.). Otvorenou otázkou sa zisťoval autor, titul a súbor posledne videného divadelného predstavenia. Ďalšie skúmali, aký titul by chcel respondent vidieť a ktoré predstavenie ho v poslednom čase najviac zaujalo. Ďalší blok otázok sa týkal ochotníckeho divadla, predovšetkým miery záujmu o tento druh divadelnej tvorby, prípadne dôvodov ovplyvňujúcich rozhodnutie navštíviť tento typ predstavenia. Pri otázke divadelnej gramotnosti mali respondenti priradiť k vybranej osobnosti divadelného života jeho profesiu (operný spevák, kostýmový výtvarník, herec, režisér, divadelný kritik a pod. Záverečné otvorené otázky zisťovali najobľúbenejších slovenských divadelných hercov a herečky oslovených respondentov. Výskum sa realizoval na vzorke 1469 respondentov (populácia SR od 18. rokov) anketárskou sieťou podľa kvótnych znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, počet obyvateľov bydliska, národnosť, okres, kraj), ale aj ekonomické postavenie, vierovyznanie, spoločenská vrstva (najvyššia, vyššia stredná, stredná, nižšia stredná, najnižšia), politická orientácia (ľavica, pravica, stred, iné).

Citácia: Národné osvetové centrum. Vzťah obyvateľov Slovenska k divadelnému umeniu. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2003002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2003002.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Mgr. Vladimír Blaho: Výskum vzťahu slovenskej populácie k divadlu, záverečná správa z výskumu, Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky, Bratislava, 2003, 42 strán, 7 strán príloh
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.