Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Národná identita na Slovensku & ISSP 2003
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2004001
Autor výskumu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra sociológie (Ksoc FiF UK, www.fphil.uniba.sk) / Tížik, Miroslav
Obdobie zberu dát: 20. apríl 2004 až 17. máj 2004
Zber dát: Agentúra sociálnych analýz "ASA", s.r.o. , Palisády 36, 811 06 Bratislava
Typ výberu: Územný viacstupňový náhodný výber domácností a náhodný výber respondentov podľa najbližšieho dátumu narodenia.
Počet respondentov / jednotiek: 1152

Abstrakt: Národná identita na Slovensku & ISSP 2003 je reprezentatívny výskum obyvateľov SR, ktorého súčasťou je aj dotazník medzinárodného projektu ISSP Národná identita 2003. Okrem modulu ISSP Národná identita 2003 obsahuje otázky skúmajúce názor na postavenie mužov a žien v spoločnosti, sklon k migrácii, stupnicu sociálneho odstupu, názor na najdôležitejšiu príčinu chudoby, dôveru k iným, dôveru v možnosť ovplyvňovať svoj život, spokojnosť so životom, intenzitu sociálneho života a blok otázok skúmajúcich vzťah k náboženstvu a cirkvi. Prvú časť tvoria otázky modulu ISSP, Národná identita 2003. V druhej časti obsahuje údaje o vzťahu k náboženstvu a politických preferenciách, ktoré sú zisťované rovnakými otázkami ako vo Výskume európskych hodnôt z roku 1999, čo umožňuje vzájomné porovnávanie vybraných údajov. Zahrňuje informácie o zamestnaneckom statuse, povolaní a príjme, ako aj demografické údaje o respondentoch vo veku 18 a viac rokov

Citácia: Národná identita na Slovensku & ISSP 2003 / apríl 2004
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • NIKISCHER, Richard. Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska. In Geografie. ISSN 1212-0014, 2013, sv. 118, s. 243-264.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.