Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Spoločnosť 2004
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2004002
Autor výskumu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava 813 64, www.sasd.sav.sk, hlavný koordinátor Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc.
Obdobie zberu dát: október 2004 - november 2004 až
Zber dát: Agentúra MVK, Godrova 8, 811 06 Bratislava
Typ výberu: Kvótny výber z dospelej populácie SR (nad 18 rokov). Ako kvótne znaky boli použité pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a kraj bydliska
Počet respondentov / jednotiek: 3980

Abstrakt: Výskum Spoločnosť 2004 bol realizovaný v rámci štátnej úlohy výskumu a vývoja "Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov" v roku 2004. Hlavným riešiteľom bol Sociologický ústav SAV ( hlavný koordinátor Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc., príprava výskumu PhDr. Monika Čambáliková, CSc.). Prvá časť výskumu bola zameraná na postoje a názory: spokojnosť s osobnou situáciou a situáciou na Slovensku, dôvera inštitúciám, dobrovoľnícke aktivity, účasť na vybraných formách politických aktivít, názory na príčiny chudoby a pod. Druhá časť výskumu skúmala demografické charakteristiky a sociálnu situáciu Tretia časť výskumu bola zameraná na názory na miesto bydliska a sídlo respondentov (názory na rozvinutosť/zaostávanie regiónov, faktory vplývajúce na úroveň rozvoja, vzťah respondenta k bydlisku, údaje o sťahovaní a príčinách sťahovania a pod.)

Citácia: Spoločnosť 2004
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • STRAPCOVÁ, K. - DŽAMBAZOVIČ, R. Reflexia príčin chudoby na Slovensku (Vývoj predstáv o príčinách chudoby v slovenskej verejnosti). In Koren(i)e kultúry 1., Banská Bystrica: UMB, 2010, s. 181-193. ISBN 978-80-8083-982-6.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.