Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

EES - Výskum európskych volieb 2004
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2004004
Autor výskumu: Gyarfášová Oľga, Inštitút pre verejné otázky, tel: +421.2.5443.4030, e-mail: olga@ivo.sk - zodpovedná za výskum v Slovenskej republike
Obdobie zberu dát: 15. jún 2004 až 22. jún 2004
Zber dát: Agentúra FOCUS, Bratislava
Typ výberu: Vzorka bola vytvorená kvótovým výberom. Zo vzorky boli vylúčené nasledujúce kategórie obyvateľov: jednotlivci žijúci v inštitúciách, príslušníci armády, a jednotlivci bývajúci v čase výskumu mimo Slovenskej republiky.
Počet respondentov / jednotiek: 1063

Abstrakt: Výskum bol súčasťou projektu Výskumu európskych volieb (EES), na Slovensku sa v rámci jeho piatej vlny realizoval prvýkrát. Cieľom výskumu bolo zistiť mieru, do akej sa európski občania identifikujú s Európskou úniou a s Európskou politickou komunitou. Ďalej efektivitu systému politickej reprezentácie a zodpovednosti v európskej únie. Napokon sa zisťovalo, čo ľudia očakávajú od Európskej únie, a ako hodnotia jej aktivity. Výskumu sa zúčastnilo 24 vtedajších členských krajín Európskej únie, všetky okrem Malty. Bližšie informácie k výskumu aj štúdii sú k dispozícii na adresách: http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_4152.pdf, http://www.europeanelectionstudies.net a http://www.piredeu.eu/public/EES2004.asp.

Citácia: EES 2004
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť, integrovaný dátový súbor v angličtine voľne prístupný cez EES archív: www.europeanelectionstudies.net

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Gyárfášová, O., Bútorová, Z. And M. Velšic (2005): Slovakia's First Year of EU and NATO Membership from Citizens' Perspective. In: Slovakia's Euro-Atlantic Integration - a Year After. Working Paper, Institute for Public Affairs, Bratislava.
  • Gyárfášová, Oľga - Velšic, Marián (2004): Volebné správanie slovenských voličov v prvých eurovoľbách a širšie súvislosti vnímania členstva v EÚ. Správa zo sociologického výskumu. (Electoral behaviour of Slovak voters in the first EU election and broader context of EU membership perception. Survey report. English and German Summary). Inštitút pre verejné otázky. http://www.ivo.sk/ftp_folder/produkt_4152.pdf.
  • Gyárfášová, Oľga (2007): Public Discourse on EU membership and EU policies as factor in political competition (EU "new comers" after the accession). Papers presented at the EES conference in Cadenabbia, Italy, March 14, 2007 http://www.europeanelectionstudies.net/papers/cadenabbia/gyarfasowa.pdf
  • Gyárfásová, Oľga (2007), 'Jak volili Slováci ve volbách do EP v roce 2004 v kontextu veřejného vnímání Evropské unie'. In: Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka and Agnes Batory (eds.), Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, pp. 279-292.
  • Gyarfasova, Olga (2007), 'Slovak vote in the EP election in broader context of the EU perception'. In: Marsh, Michael, Slava Mikhaylov and Hermann Schmitt (eds.), European Elections after Eastern Enlargement, CONNEX Report Serie, No. 1, Wiesbaden: MZES. URL: http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/ typo3/ site/ fileadmin/ BookSeries/ Volume_One/ Ch12_chapter_final.pdf or http://www.mzes.uni-mannheim.de
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.