Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Verejnosť a výtvarné umenie 2004
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2004005
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2004-04-01 až 2004-04-30
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1131

Abstrakt: Výskum bol zameraný na preskúmanie vzťahu obyvateľstva SR k výtvarnému a úžitkovému umeniu. Úvodnou otázkou sa zisťovala intenzita záujmu o jednotlivé druhy umenia na základe jednotlivých vytypovaných kritérií. Ďalej mali respondenti uviesť, ktoré z troch oblastí výtvarného a úžitkového umenia sú im najbližšie. Zisťoval sa najväčší stimul záujmu o výtvarné umenie, navštevovanie najbližšej lokality prezentujúcej výtvarné umenie, celková frekvencia návštevnosti výstav výtvarného umenia. Ďalší blok otázok sa týkal výtvarnej gramotnosti respondentov. Mali sa vyjadriť, ktoré z významných slovenských výtvarných podujatí z predloženého zoznamu poznajú a ktoré aj navštívili. Respondenti mali určiť aspoň troch knižných ilustrátorov, priradiť svetové výtvarné diela k ich tvorcom a uviesť, ktoré významné stavby či galérie navštívili na Slovensku a v zahraničí. Výskum sa realizoval na vzorke 1 131 respondentov (populácia SR od 18. rokov) anketárskou sieťou podľa kvótnych znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, počet obyvateľov bydliska, národnosť, okres, kraj), ale aj ekonomické postavenie, vierovyznanie, spoločenská vrstva (najvyššia, vyššia stredná, stredná, nižšia stredná, najnižšia), politická orientácia (ľavica, pravica, stred, iné).

Citácia: Národné osvetové centrum. Verejnosť a výtvarné umenie 2004. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2004005. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2004005.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Kvasnička, M.: Verejnosť a výtvarné umenie (záverečná správa z výskumu verejnej mienky). Národné osvetové centrum v Bratislave - Ústav výskumu kultúry, Bratislava, 2004, 39 s., 7 príloh.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.