Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2005002
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2005-06-01 až 2005-06-30
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1483

Abstrakt: Projekt "Monitoringu" sa realizoval na podnet Úradu vlády SR a konkrétne Ministerstva kultúry SR v záujme zisťovania dopadov nástrojov kultúrnej politiky na formovanie kultúrneho povedomia obyvateľstva. Pôvodne sa mal monitoring realizovať dva krát v roku (za prvý polrok a za druhý polrok 2005). Od roku 2006 sa realizoval raz za rok, a to za roky 2006, 2007, 2008. Cieľom výskumu za prvý polrok 2005 bolo mapovať, ako sa každoročne mení stav kultúrneho povedomia obyvateľstva so zreteľom na ich vedomosti o podpore kultúry štátom. Sledoval sa vzťah obyvateľstva k jednotlivým druhom umenia, investície do kultúry (výdavky na návštevy kultúrnych podujatí - koncertov, divadelných či filmových predstavení, návštev múzeí a galérií, folklórnych podujatí, poplatky za sledovanie verejnoprávnych médií, nákup a požičiavanie DVD či CD nosičov, beletrie, odbornej literatúry, kultúrnych časopisov ), zisťovanie zdrojov informácií o kultúrnych podujatiach, programoch, publikáciách ( od známych, z médií, pútačov, plagátov, z internetu a pod.). Pri každom druhu umenia, kultúrnych aktivít (hudba, divadlo, film, múzeá a galérie, folklórne podujatia, verejnoprávny rozhlas a televízia, literatúra, kultúrne časopisy) sa zisťovala frekvencia návštevnosti kultúrnych podujatí, dostupnosť podujatí, osobné hodnotenie bohatstva ponuky kultúrnych produktov na Slovensku i v konkrétnom regióne, osobné hodnotenie umeleckej úrovne prezentovaných podujatí, cenová dostupnosť podujatí, osobné hodnotenie miery záujmy štátu o rozvoj jednotlivých druhov umenia a kultúry a osobné hodnotenie miery financovania, resp. dotovania štátu jednotlivých kultúrnych produktov a podujatí. Na základe odpovedí na otvorené otázky sa zostavil rebríček najobľúbenejších, koncertov, filmov, divadelných predstavení, folklórnych vystúpení, kníh, rozhlasových či televíznych reácií, ale aj očakávaní, teda čo by chcel respondent vidieť, navštíviť počuť, čítať a pod. Zisťovala sa aj celková miera záujmu či nezáujmu o kultúrne podujatia, resp. určovanie prekážok, ktoré respondentovi bránia, aby sa zaujímal o kultúru (finančné dôvody, nedostatok času, nedostatok informácií, nevyhovujúca ponuka, nedostupnosť, zdravotný stav, nezáujem a pod.). Výskum sa realizoval na vzorke 1483 respondentov, anketárskou sieťou podľa kvótnych znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, kraj, počet obyvateľov bydliska), ale aj ekonomické postavenie, čistý mesačný príjem všetkých členov domácnosti spolu a v priemere na jedného člena domácnosti.

Citácia: Národné osvetové centrum. Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov Slovenska. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2005002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2005002.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc, Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc., RNDr. Anna Hrabovská, CSc.: Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR, správa z výskumu za prvý polrok 2005, Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2005
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.