Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenskej republiky
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2006004
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2006-10-01 až 2006-10-31
Zber dát:
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1155

Abstrakt: Výskum bol zameraný na zisťovanie postojov obyvateľstva SR k sviatkom a tradíciám nášho národa s konkretizáciou na zisťovanie vedomostí o predstaviteľoch našej kultúry, štátnosti a šíriteľoch viery z obdobia úsvitu našich dejín - prvého štátneho útvaru na území Slovenskej republiky - Veľkej Moravy. Výskum sa orientoval na zisťovanie osobného hodnotenia významu všetkých štátnych sviatkov oslovenými respondentmi, na hodnotenie priority, resp.. nezáujmu o slávenie jednotlivých sviatkov, na zisťovanie spôsobu slávenia, resp. pripomínania si či prežívania konkrétnych sviatkov. Osobitný blok otázok bol venovaný skúmaniu miery záujmu o najstaršie obdobie našich dejín- Veľkomoravskú ríšu a pôsobenie Konštantína a Metoda na našom území, na poznanie osobností - štátnych a cirkevných predstaviteľov Veľkomoravskej ríše ( Pribina, Mojmír, Rastislav, Svätopluk, Koceľ, Cyril, Metod, Gorazd), na dôležitosť pripomínania si osobností Veľkej Moravy, na dôležitosť uchovávania a zveľaďovanie národných, kultúrnych a kresťanských tradícií. Výskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1155 respondentov z dospelej populácie s tradičným kvótovým výberom (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť bydliska, národnosť, okres, kraj) a okrem toho aj vierovyznanie a ekonomické postavenie.

Citácia: Národné osvetové centrum. Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenskej republiky. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2006004. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2006004.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenskej republiky (správa o výsledkoch výskumu verejnej mienky). Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, Bratislava, 2007, 25 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.