Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k čítaniu a médiám
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2007001
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2007-05-01 až 2007-05-31
Zber dát:
Typ výberu: Zámerný výber
Počet respondentov / jednotiek: 1201

Abstrakt: Ďalší výskum z cyklu výskumov "Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k médiám a čítaniu" bol zameraný predovšetkým na zisťovanie miery využívania vytypovaných voľnočasových aktivít, na podmienky, resp. možnosti využívania voľného času v blízkom okolí bydliska respondenta, na okolnosti, resp. osoby, ktoré bránia optimálnemu využívaniu voľného času. Zaradené boli aj otázky zisťujúce mieru účasti na podujatiach organizovaných v rámci miestnej kultúry. Ďalší blok otázok bol venovaný skúsenostiam mládeže s návykovými látkami, konkrétne išlo o frekvenciu užívania alkoholu, fajčenie, hracie automaty, vyskúšanie, či častejšie užívanie drog. Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie zdrojov informácií o návykových látkach a ich účinkoch, zisťovanie účinnosti informovanosti preventívnych opatrení vo vedomí mládeže. V porovnaní s predchádzajúcim výskumom pribudla ďalšia batéria otázok, ktorou sa zisťovala miera súhlasu s existenciou a životom národnostných menšín na Slovensku, ale aj s pôsobením extrémistických skupín na Slovensku. Špecifický kritériom interpretácie výskumu bolo zostavenie typológie jednotlivých skupín mladých ľudí so zreteľom na ich vzťah k návykovým látkam, extrémistickým skupinám a sledovaniu médií. Výskum sa realizoval na vzorke mládeže druhých a tretích ročníkov (16 - 18-roční) najfrekventovanejších typov stredných škôl (gymnáziá, obchodné akadémie, zdravotnícke školy, hotelové akadémie, spojené stredné školy, odborné stredné školy učňovského typu, konzervatórium) išlo o 1201 respondentov so zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska.

Citácia: Národné osvetové centrum. Literárne informačné centrum. Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k čítaniu a médiám. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2007001. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2007001.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc.: Spôsoby trávenia voľného času v súvislosti so sebahodnotením mládeže a postojmi k extrémizmu, Národné osvetové centrum v Bratislave - Kultúrne observatórium, 2007, 39 strán s.
  • Peter Valček: Čítanie 2007, LIC 2007, 134 s.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.