Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Voľný čas stredoškolákov 2009
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2009003
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2009-03-01 až 2009-04-30
Zber dát:
Typ výberu: Zámerný výber
Počet respondentov / jednotiek: 1266

Abstrakt: Tretí výskum z cyklu výskumov "Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k médiám a čítaniu" bol zameraný predovšetkým na zisťovanie miery využívania vytypovaných voľnočasových aktivít, na podmienky, resp. možnosti využívania voľného času v blízkom okolí bydliska respondenta, na okolnosti, resp. osoby, ktoré bránia optimálnemu využívaniu voľného času. Zaradené boli aj otázky zisťujúce mieru účasti na podujatiach organizovaných v rámci miestnej kultúry. Ďalší blok otázok bol venovaný skúsenostiam mládeže s návykovými látkami, konkrétne išlo o frekvenciu užívania alkoholu, fajčenie, hracie automaty, vyskúšanie, či častejšie užívanie drog. Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie zdrojov informácií o návykových látkach a ich účinkoch, zisťovanie účinnosti informovanosti preventívnych opatrení vo vedomí mládeže. Ďalšou batériou otázok sa zisťovala miera súhlasu s existenciou a životom národnostných menšín na Slovensku, ale aj s pôsobením extrémistických skupín na Slovensku. Záverečnú časť výskumu prestavovali otázky zaznamenávajúce postoje mládeže k životu, hodnotenie súčasnej životnej pozície respondenta.Výskum sa realizoval na vzorke mládeže druhých a tretích ročníkov (16 - 18-roční) najfrekventovanejších typov stredných škôl (gymnáziá, obchodné akadémie, zdravotnícke školy, hotelové akadémie, spojené stredné školy, odborné stredné školy učňovského typu, konzervatórium) išlo o 1266 respondentov so zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska.

Citácia: Národné osvetové centrum. Voľný čas stredoškolákov 2009. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2023. SASD2009003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2009003.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.