Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Výsledky parlamentných volieb od roku 1929 za všetky obce Slovenska
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2010001
Autor výskumu: Vladimír Krivý, Sociologický ústav SAV
Obdobie zberu dát: 2016-03-05 až 2016-03-05
Zber dát: Štatistické úrady, Vladimír Krivý
Typ výberu: úplný výber obcí, v ktorých sa v danom roku realizovali parlamentné voľby
Počet respondentov / jednotiek: 3621

Abstrakt: Unikátna databáza je vytvorená z printových údajov nájdených v Národním archivu ČR za voľby 1929, 1935 a 1946, z elektronických údajov Štatistického úradu SR za parlamentné voľby 1990 - 2016, ako aj z cenzových štatistických zisťovaní z rokov 1930, 1991, 2001 a 2011. Databáza obsahuje údaje o 36210 niekdajších či súčasných obciach na Slovensku - čo obec, to riadok. Obce sú charakterizované množstvom údajov, najmä volebných výsledkov, a to v 422399 stĺpcoch. Spolu tak databáza obsahuje viac než poldruha jeden milióna buniek (cells) a zachytáva kus histórie. Najnovšia verzia e, štvrté vydanie databázy obsahuje aj výsledky parlamentných volieb v roku 2016. Citácia: Krivý, V.: Výsledky volieb 1929 - 2016 za obce na Slovensku, http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2010001

Citácia: Krivý, V.: Výsledky volieb 1929 - 2016 za obce na Slovensku http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2010001
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • GÁNYOVICS, Arpád. Volebné preferencie počas prvej republiky za okres Dunajská Streda. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013.
  • BUCHER, Slavomír. Samosprávne kraje na Slovensku - formovanie identity a inštitucionalizácie v kontexte integrácie do Európy regiónov. Dizertačná práca. Prešov: Prešovská univerzita, 2012.
  • ŠTVRTECKÝ, Martin. Dlhodobé trendy volebnej podpory Slovenskej národnej strany. Diplomová práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.