Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2010002
Autor výskumu: Inštitút pre verejné otázky (IVO), Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK)
Obdobie zberu dát: 18. jún 2010 až 20. júl 2010
Zber dát: TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava
Typ výberu: Výber vzorky z populácie bol realizovaný stratifikovaným viacstupňovým pravdepodobnostným výberom. Výberový súbor (vzorka) má rozsah 1 203 jednotlivcov. Prvým krokom bol náhodný výber primárnych jednotiek výberu (PSU). Zo všetkých štatistických územných jednotiek (podľa klasifikácie Štatistického úradu SR) bolo s použitím kvót pre región a veľkosť sídla vybraných 240 PSU. Druhým krokom bol náhodný výber z databázy adries domácností. Tretím krokom bol výber respondentov - metóda "najbližších narodenín" v kombinácii s premennou volebného práva pri parlamentných voľbách v roku 2010 (podmienka 18 rokov a viac).
Počet respondentov / jednotiek: 1203

Abstrakt: Výskum Voličské správanie na Slovensku je súčasťou medzinárodného projektu Porovnávacia štúdia volebných systémov (Comparative Study of Electoral Systems, CSES, www.cses.org), ktorý bol založený v roku 1994 a odvtedy sa uskutočňuje v desiatkach krajín celého sveta. V súčasnosti prebieha Modul 3, Slovensko sa na tomto projekte zúčastnilo po prvý raz rozsiahlym povolebným výskumom voličského správania a ďalších súvisiacich tém po letných parlamentných voľbách v roku 2010. Medzinárodný dotazník bol doplnený ďalšími otázkami z dielne slovenského riešiteľského tímu. Týkali sa niektorých aspektov voličského správania, faktorov prednostného hlasovania a najmä rozsiahleho zisťovania hodnotových orientácií obyvateľov Slovenska. Samostatný modul sa v dotazníku týkal postojov k populistickým prejavom a ďalší sa venoval imidžu politických strán. Viac informácii o projekte CSES nájdete na oficiálnej stránke: www.cses.org

Citácia: CSES Slovensko 2010
Dostupnosť dátového súboru: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Bútorová, Z. - Gyárfášová, O. (2011a): Slovakia votes: Public opinion and electoral behavior. In: O. Gyárfášová - G. Mesežnikov (eds.): Visegrad Elections 2010, Institute for Public Affairs, pp. 129-166.
  • Bútorová, Z. - Gyárfášová, O. (2011b): Trendy vo verejnej mienka a voličskom správaní. In: Z. Bútorová - O. Gyárfášová - G. Mesežnikov - M. Kollár (eds.): Slovenské voľby 2010. Šanca na zmenu. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2011, pp. 143-180.
  • Bútorová, Z. - Filadelfiová, J. (2011): Parlamentné voľby 2010 v rodovej perspektíve. In: Z. Bútorová - O. Gyárfášová - G. Mesežnikov- Miroslav Kollár (eds.): Slovenské voľby 2010. Šanca na zmenu. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2011, pp. 181-207.
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.