Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Zodpovednosť politikov VI-ZP 2010
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2010003
Autor výskumu: VIA IURIS, Radničné nám. 3, 902 01 Pezinok
Obdobie zberu dát: 2010-07-07 až 2010-07-13
Zber dát: Agentúra FOCUS
Typ výberu: kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1033

Abstrakt: Výskum je zameraný na zmapovanie názorov občanov SR starších ako 18 rokov na zodpovednosť politikov na Slovensku. Výskum má kvantitatívnu metodológiu, výskumným nástrojom bol štandardizovaný dotazník, ktorý mal tri otázky týkajúce sa správania politikov a ďalšie otázky demografického charakteru. Vzorka respondentov bola reprezentatívna pre SR, výberový súbor tvorilo 1033 respondentov. Terénny zber dát prebehol v čase 7.7. až 13.7. 2010.

Citácia: VIA IURIS. Zodpovednosť politikov VI-ZP 2010. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2010003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2010003.
Dostupnosť dátového súboru: Archivovaný dátový súbor na SASD je prístupný bez obmedzenia na http://sasd.sav.sk. Podmienkou stiahnutia dátového súboru je súhlas s podmienkami ich používania.

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.