Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2011002
Autor výskumu: Juraj Majo, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave; Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV
Obdobie zberu dát: 1869-01-01 až 2011-12-31
Zber dát: štatistické úrady Rakúsko-Uhorsko, ČSR, ČSFR a SR
Typ výberu: bez výberu, úplné údaje o obyvateľoch
Počet respondentov / jednotiek: 2929

Abstrakt: Súbor výsledkov v súbore Prehľad konfesionality obyvateľov obcí Slovenska v sčítaniach 1869 - 2011 bol skompletizovaný a spracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku. Obsahuje prehľad výsledkov sčítaní obyvateľov na území súčasného Slovenska od roku 1869 až do roku 2011 so zameraním na náboženské vyznanie (konfesionalitu) na úrovni obcí, okresov a celého Slovenska podľa administratívneho členenia Slovenska v roku 2011. Súbor obsahuje zároveň prehľad zmien v názvoch a administratívnom zaradení obcí v celom sledovanom období.

Citácia: Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.