Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Voľný čas stredoškolákov 2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2011004
Autor výskumu: Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2011-04-01 až 2011-04-30
Zber dát:
Typ výberu: Zámerný výber
Počet respondentov / jednotiek: 1095

Abstrakt: Štvrtý výskum z cyklu výskumov "Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k médiám a čítaniu" bol zameraný predovšetkým na zisťovanie miery využívania vytypovaných voľnočasových aktivít, na podmienky, resp. možnosti využívania voľnočasových aktivít v blízkom okolí bydliska respondenta, na okolnosti, resp. osoby, ktoré bránia optimálnemu využívaniu voľného času. Zaradené boli aj otázky zisťujúce mieru účasti na podujatiach organizovaných v rámci miestnej kultúry. Ďalší blok otázok bol venovaný skúsenostiam mládeže s návykovými látkami, konkrétne išlo o frekvenciu užívania alkoholu, fajčenie, hracie automaty, vyskúšanie, či častejšie užívanie drog. Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie zdrojov informácií o návykových látkach a ich účinkoch, zisťovanie účinnosti informovanosti preventívnych opatrení vo vedomí mládeže. Ďalšou batériou otázok sa zisťovala miera súhlasu s existenciou a životom národnostných menšín na Slovensku, ale aj s pôsobením extrémistických skupín na Slovensku. Výskum sa realizoval na vzorke mládeže druhých a tretích ročníkov (16 - 18-roční) najfrekventovanejších typov stredných škôl (gymnáziá, obchodné akadémie, zdravotnícke školy, hotelové akadémie, spojené stredné školy, odborné stredné školy učňovského typu, konzervatórium) išlo o 1095 respondentov so zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska.

Citácia: Národné osvetové centrum. Voľný čas stredoškolákov 2011. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2011004. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2011004.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • PhDr. Ľudovít Šrámek, CSC., PhDr. Ľubor Hallon, CSc., PhDr. Peter Valček, PhD.: Voľný čas stredoškolákov 2011, výskumná správa, Koordičné centrum výskumu kultúry, 110 strán
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.