Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory na výber sudcov VI-VS 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2012002
Autor výskumu: VIA IURIS, Radničné nám. 3, 902 01 Pezinok, http://www.viaiuris.sk/
Obdobie zberu dát: 2012-04-03 až 2012-04-10
Zber dát: Agentúra FOCUS
Typ výberu: Kvóty výber
Počet respondentov / jednotiek: 1028

Abstrakt: Výskum je zameraný na zmapovanie názorov občanov SR starších ako 18 rokov na výber sudcov na Slovensku. Výskum má kvantitatívnu metodológiu, výskumným nástrojom bol štandardizovaný dotazník, ktorý mal tri otázky týkajúce sa výberu sudcov a ďalšie otázky demografického charakteru. Vzorka respondentov bola reprezentatívna pre SR, výberový súbor tvorilo 1028 respondentov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Terénny zber dát prebehol v čase 3.4. až 10.4. 2012.

Citácia: VIA IURIS. Názory na výber sudcov VI-VS 2012. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2012002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2012002.
Dostupnosť dátového súboru: VIA IURIS - prístupné po písomnej žiadosti o zapožičaní dát Slovenský archív sociálnych dát SASD - prístupné pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.