Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Postoje verejnosti k rozhodovaniu o novej výstavbe a o územnom rozvoji VI-PVVR 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD2014004
Autor výskumu: VIA IURIS, Radničné nám. 3, 902 01 Pezinok, http://www.viaiuris.sk/
Obdobie zberu dát: 2014-08-13 až 2014-08-20
Zber dát: Agentúra FOCUS
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1066

Abstrakt: Výskum je zameraný na zmapovanie postojov občanov SR starších ako 18 rokov na novú výstavbu a územný rozvoj na Slovensku. Výskum má kvantitatívnu metodológiu, výskumným nástrojom bol štandardizovaný dotazník, ktorý mal 5 otázok týkajúcich sa výstavby, územného plánovania a stavebných zákonov a ďalšie otázky demografického charakteru. Vzorka respondentov bola reprezentatívna pre SR, výberový súbor tvorilo 1066 respondentov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Terénny zber dát prebehol v čase 13.8. až 20.8. 2014.

Citácia: VIA IURIS. Postoje verejnosti k rozhodovaniu o novej výstavbe a o územnom rozvoji VI-PVVR 2014. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2014004. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2014004.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.