Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Postoje verejnosti k voľbám predsedu Najvyššieho súdu SR VI-NS 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2014005
Autor výskumu: VIA IURIS, Radničné nám. 3, 902 01 Pezinok, http://www.viaiuris.sk/
Obdobie zberu dát: 2014-05-06 až 2014-05-13
Zber dát: Agentúra FOCUS
Typ výberu: kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1017

Abstrakt: Výskum je zameraný na zmapovanie postojov občanov SR starších ako 18 rokov na voľby predsedu Najvyššieho súdu SR na Slovensku. Výskum má kvantitatívnu metodológiu, výskumným nástrojom bol štandardizovaný dotazník, ktorý mal štyri otázky týkajúce sa Najvyššieho súdu SR, jednu otázku o stave súdnictva a ďalšie otázky demografického charakteru. Vzorka respondentov bola reprezentatívna pre SR, výberový súbor tvorilo 1017 respondentov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Terénny zber dát prebehol v čase 6.5. až 13.5. 2014.

Citácia: VIA IURIS. Postoje verejnosti k voľbám predsedu Najvyššieho súdu SR VI-NS 2014. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2014005. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2014005.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.