Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2016001
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Krivý, Vladimír, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2016-09-11 až 2016-10-29
Zber dát: TNS Slovakia s.r.o.
Typ výberu: Vytvorenie reprezentatívnej vzorky zo základného súboru bolo uskutočnené náhodným výberom z registra obci a miest SR (založený na proporciách obyvateľstva vo veku 18+ podľa kraja a veľkosti miesta bydliska). Vzorka mala rozsah 200 územných výberových jednotiek, v ktorých sa náhodnou prechádzkou (podľa vopred stanovených pravidiel) robil vyber domácnosti. V každej výberovej jednotke sa uskutočnilo 3 - 8 rozhovorov. Respondentom sa stal ten člen domácnosti, ktorý mal viac ako 18 rokov a bude mať v najbližšom termíne narodeniny.
Počet respondentov / jednotiek: 1150

Abstrakt: Výskum ISSP Pracovné orientácie Slovensko pozostáva z dvoch častí. Prvá časť obsahuje otázky z modulu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Work Orientations IV - ISSP 2015 . Tento modul bol na Slovensku realizovaný prvýkrát, v medzinárodnom výskume ISSP už štvrtýkrát (1989, 1997, 2005, 2015). Modul obsahuje otázky orientované predovšetkým na postoj k práci a pracovné orientácie. Zaujíma sa tiež o konflikty a vylúčenie na pracovisku a o pracovnú atmosféru, o spokojnosť s prácou a zárobkom. Venuje sa tiež otázkam rovnováhy pracovného a rodinného života, flexibility zamestnania, zmene zamestnania, nezamestnanosti, role odborov, či spokojnosti so zamestnávateľom. Druhá časť dotazníka obsahuje otázky, ktoré nie sú súčasťou medzinárodného komparatívneho výskumu. Tieto otázky sa zameriavajú na rozličné aktuálne problémy slovenskej spoločnosti (čierna práca, čo je dôležité pri dosiahnutí úspechu, zdravotný stav, hodnotenie života, postoj k liberálnej demokracii, geopolitické orientácie, utečenci, konšpirácie).

Citácia: Sociologický ústav SAV. ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2017. SASD2016001. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.