Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2016003
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV
Obdobie zberu dát: 2016-11-18 až 2016-12-07
Zber dát: FOCUS, s.r.o.,
Typ výberu: Rozhovory realizovali anketári agentúry, ktorí vyhľadávali vhodné respondentky vo svojom okolí. Boli použité približné kvóty na kraje. Kvóty boli vypočítané na základe údajov z VZPS v roku 2013 (podiely opatrovateliek podľa krajov). Jeden anketár mohol realizovať maximálne 10 rozhovorov.
Počet respondentov / jednotiek: 434

Abstrakt: Výskum opATrovateľky 2016 bol zameraný na zmapovanie situácie žien zo Slovenska, ktoré v čase výskumu pracovali ako opatrovateľky seniorov v Rakúsku alebo túto prácu vykonávali minimálne do roku 2013. Cieľom bolo zistiť kde v Rakúsku pracujú, akou formou, ako často dochádzajú, ako si prácu našli, aká je ich pracovná náplň, spôsob dopravy a o koho sa v Rakúsku starajú a za akých podmienok. Ďalší blok otázok bol zameraný na rozhodnutie začať pracovať v Rakúsku, na rodinné zázemie opatrovateliek a ich skúsenostiam s poskytovaním starostlivosti pred odchodom do Rakúska. Výskum replikuje výskum opATrovateľky 2011 a rozširuje ho o otázky o živote po návrate z Rakúska u opatrovateliek, ktoré už neboli aktívne v Rakúsku ale vrátili sa na Slovensko.

Citácia: Bahna, Miloslav. opATrovateľky2016. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2016003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2016003.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.