Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Sociálne siete Slovensko 2017
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2017001
Autor výskumu: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Klobucký, Robert, Sociologický ústav SAV; Krivý, Vladimír, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Zagrapan, Jozef, Sociologický ústav SAV; Sopóci, Ján, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Džambazovič, Roman, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2017-09-11 až 2017-10-18
Zber dát: MEDIAN SK, s.r.o.
Typ výberu: Vytvorenie reprezentatívnej vzorky zo základného súboru bolo uskutočnené náhodným výberom z registra obcí a miest SR (založený na proporciách obyvateľstva vo veku 16+ podľa kraja a veľkosti miesta bydliska /3 kategórie/). Vzorka mala rozsah 200 územných výberových jednotiek, v ktorých sa náhodnou prechádzkou (random route podľa vopred stanovených pravidiel) robil výber domácnosti. V každej výberovej jednotke sa uskutočnilo 3 - 8 rozhovorov. Respondentom sa stal ten člen domácnosti, ktorý mal viac ako 16 rokov a bude mať v najbližšom termíne narodeniny. Rozhovor prebiehal osobným opytovaním
Počet respondentov / jednotiek: 1404

Abstrakt: Výskum ISSP Sociálne siete Slovensko 2017 je modulom medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP. Tento modul bol na Slovensku realizovaný prvýkrát, pričom v medzinárodnom výskume ISSP už tretíkrát (1986, 2001, 2017). Modul je zameraný na skúmanie sociálnych väzieb a sietí od rodinných až po priateľské. Obsahuje otázky zisťujúce údaje o charaktere sociálnych väzieb respondentov, o veľkosti a frekvencii osobných kontaktov, o názoroch na rôzne typy vzťahov, o normách záväzku a reciprocity v nich, o spôsoboch vzájomnej komunikácie a sociálnej interakcie, o možnostiach mobilizácie sociálnych väzieb či o vnímanej kvalite a spokojnosti so sociálnymi vzťahmi. Dotazník obsahuje okrem otázok modulu Sociálne siete aj otázky zisťujúce sociálno-demografické informácie o respondentoch a ich domácnostiach. Dotazník je taktiež doplnený o národne špecifické otázky a metodologické experimenty.

Citácia: Sociologický ústav SAV. ISSP Sociálne siete Slovensko 2017. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD2017001. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.