Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Kultúra a hodnotový systém obyvateľov Slovenskej republiky 2017
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2017002
Autor výskumu: Národné osvetové centrum, Odbor výskumu a štatistiky kultúry, Národné osvetové centrum
Obdobie zberu dát: 2017-09-15 až 2017-09-25
Zber dát: Focus, s.r.o
Typ výberu: Kvótny výber
Počet respondentov / jednotiek: 1008

Abstrakt: Výskum sa zameriava na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako sadu repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko - zameriava sa na vnímanie kultúry a v rámci neho na kultúrnu participáciu, kultúrnu identitu, vzťah k iným kultúram a kolektívnu pamäť, ďalej na sociálny kapitál a na voľný čas. Kľúčovú úlohu však vo výskume hrajú hodnoty a snaha poukázať na ich vzťah k ostatným skúmaným javom. Výskumná vzorka je reprezentatívna vzhľadom na populáciu Slovenska nad 16 rokov a bola zostavená prostredníctvom kvótneho výberu.

Citácia: Národné osvetové centrum. Kultúra a hodnotový systém obyvateľov Slovenskej republiky 2017. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2017002. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2017002.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.