Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2020001
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV,
Obdobie zberu dát: 2020-03-24 až 2020-03-26
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti nepripojení na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Výskum zachytáva prvé týždne karanténnych opatrení po diagnostikovaní prvého prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku 6.3.2020. V čase zberu dát - 25.3.2020 - bola na Slovensku zavedená povinnosť nosiť na verejnosti rúško. Pred začiatkom zberu dát boli uzatvorené školy, predajne a prevádzky služieb (s výnimkou potravín, lekární, predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, čerpacích staníc, poštových, bankových a poisťovacích služieb a niektorých ďalších prevádzok). Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, očakávané trvanie epidémie, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení a zmeny správanie počas epidémie. Zisťujú sa tiež obavy o prácu, zmena príjmovej situácie a zmeny v strávení voľného času a vzťahov v domácnosti. Výskum tiež obsahuje otázky o zmenách nákupného správania respondentov. Výskum je prvý zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o. Seesame, s.r.o. Sociologický ústav SAV. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2020. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2020. SASD2020001. Verzia 1.0.
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.