Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2020003
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV,
Obdobie zberu dát: 2020-05-25 až 2020-05-28
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE, s.r.o.. Vzorka bola vyberaná tak, aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Výskum zachytáva tretí mesiac po diagnostikovaní prvého prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku 6.3.2020 a obdobie postupného uvoľňovania karanténnych opatrení. Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení, zmeny správania počas epidémie a schvaľovanie postupov vlády, duševný stav po období karantény a postoje k environmentálnym témam. Zisťujú sa tiež obavy o prácu, zmena príjmovej situácie a vzťahov v domácnosti. Výskum obsahuje aj otázky položené vo formáte kompatibilnom s výskumom Values in Crisis Austria realizovanom v rovnakom čase v Rakúsku. Výskum je tretí zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2020. SASD2020003. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2020003.
Dostupnosť dátového súboru: Kategórie archivovaných dát O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky A súbory dostupné "on-line" pri dodržaní obmedzení uvedených archívom B súbory dostupné "on-line" pri dodržaní špecifických podmienok určených autorom alebo majiteľom dispozičných práv na výskum C súbory nie sú poskytované "on-line", na poskytnutie dát je potrebný písomný súhlas správcu archívu alebo majiteľa dispozičných práv na dáta z výskumu X dáta sú dostupné iba pre určité inštitúcie alebo osoby

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.