Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Ako sa máte, Slovensko?, September 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2020004
Autor výskumu: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV,
Obdobie zberu dát: 2020-09-10 až 2020-09-14
Zber dát: MNFORCE, s.r.o.
Typ výberu: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak, aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na Internet.
Počet respondentov / jednotiek: 1000

Abstrakt: Výskum zachytáva obdobie nového nárastu prípadov po letnom uvoľnení opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení, zmeny správania počas epidémie a schvaľovanie postupov vlády, spokojnosť s trávením leta a pohľady na bývanie a dostupnosť služieb v mieste bydliska. Zisťujú sa tiež obavy o prácu, zmena príjmovej situácie. Výskum obsahuje aj otázky položené vo formáte kompatibilnom s výskumom Austrian Corona Panel Project realizovanom v rovnakom čase v Rakúsku. Výskum je štvrtý zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citácia: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, September 2020. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2021. SASD2020004. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2020004.
Dostupnosť dátového súboru: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.